Projekt GOLDEN SKILLS

Cílem projektu GOLDEN SKILLS je poskytnout rodičům správné nástroje a znalosti, aby mohli své děti vzdělávat v oblasti financí a finanční gramotnosti. 

Finanční gramotnost je klíčovou kompetencí a je třeba ji za takovou považovat. Je to stejně důležitá dovednost pro začlenění do společnosti jako jakákoli jiná forma gramotnosti. Mezi intelektuální výstupy projektu patří výukové nástroje pro teenagery, infografiky, vzdělávací program pro rodiče, který je podpoří ve výuce jejich dětí o finančních dovednostech, a digitální portál, který poskytne inovativní online kurzy.

Podpora Evropské komise při tvorbě výstupů tohoto projektu nepředstavuje souhlas s jejich obsahem, který odráží pouze názory autorů. Komise nemůže být zodpovědná za jakékoliv využití informací obsažených v projektových výstupech.