Projekt ACTION

Projekt ACTION je založen na přesvědčení, že snaha zapojit těžce přístupné mladé lidi do vzdělávacích programů, které mají být realizovány ve třídě, je předem prohraná bitva. Místo toho je potřeba pro mladé lidi prosazovat vzdělávání prostřednictvím neformálních a netradičních metod. Projekt ACTION proto pomůže pracovníkům s mládeží s prací v netradičním prostředí, jako je integrace online zdrojů a sociálních médií do jejich práce s mladými lidmi. 

ACTION také podporuje neformální vzdělávací prostředí, kde jsou v rámci skupiny mladých lidí vytvářeny produkční týmy, které vytvářejí řadu krátkých filmů na relevantní témata, důležitá pro samotné mladé lidi.

Specifické cíle projektu ACTION jsou:

  • Poskytnout mladým odborníkům vzdělávací nástroje, které jim umožní produkovat krátké filmy
  • Poskytnout mladým lidem příležitost rozvíjet své měkké dovednosti, které lze znovu využít v jakékoli jiné situaci
  • Pomoci odborníkům s mládeží pochopit, jak zapojit mladé lidi
  • Odkrýt kreativní talenty mladých lidí v tématech, které se jich týkají
  • Umožnit mladým lidem, aby se mohli prezentovat inovativním způsobem k tématům a problémům, které se jich týkají
  • Zdokonalit profesní profil odborníků v oblasti mládeže a mládežnických organizací
  • Znovu zapojit mladé lidi do vzdělávání a občanského života

Podrobné informace o projektu jsou na samostatných stránkách projektu www.actionyouth.eu

Podpora Evropské komise při tvorbě výstupů tohoto projektu nepředstavuje souhlas s jejich obsahem, který odráží pouze názory autorů. Komise nemůže být zodpovědná za jakékoliv využití informací obsažených v projektových výstupech.