Projekt EPICURIOUS

Projekt EPICURIOUS: Enhancing Employability of Youth in Cultural and Creative Industries se zaměřuje na investice do kulturních a kreativních odvětví s cílem posílit postavení mladých lidí a zvýšit jejich odolnost. Prostřednictvím interaktivní výuky a metodických materiálů je cílem projektu zlepšit digitální, kreativní a profesní dovednosti mladých podnikatelů.

Hlavním cílem tohoto projektu je poskytnout mladým lidem příležitosti k e-learningu, které jim umožní buď zlepšit jejich stávající odborné a digitální dovednosti, nebo tyto dovednosti rozvíjet od základu. Projekt se konkrétně zaměřuje na mladé lidi, kteří mají zájem o kariéru v kulturních a kreativních odvětvích.

Navštivte internetové stránky projektu na následujícím linku.

Podpora Evropské komise při tvorbě výstupů tohoto projektu nepředstavuje souhlas s jejich obsahem, který odráží pouze názory autorů. Komise nemůže být zodpovědná za jakékoliv využití informací obsažených v projektových výstupech.