Projekt SOLUTION NOT POLLUTION

SolutionNotPollution

je výzva k akci. Organizace z Irska, Francie, České republiky a Německa se spojily, aby inspirovaly mladé lidi k přijmutí výzvy v oblasti změny klimatu. V rámci projektu navrhneme řadu činností a her, jejichž cílem je inspirovat mladé lidi, pracovníky s mládeží a pedagogy, aby přemýšleli o svých vlastních návycích, chování a postojích v souvislosti se změnou klimatu. Aby hledali a vytvářeli nová a inovativní řešení klimatické krize, které v současné době čelíme. Snažíme se inspirovat mladé lidi, aby se ujali příležitosti a stali se architekty zelenější budoucnosti Evropy. Solution Not Pollution je výzva k opatření v oblasti klimatu! 

Podrobné informace o projektu jsou na stránkách projektu www.solutionnotpollutionproject.eu

Podpora Evropské komise při tvorbě výstupů tohoto projektu nepředstavuje souhlas s jejich obsahem, který odráží pouze názory autorů. Komise nemůže být zodpovědná za jakékoliv využití informací obsažených v projektových výstupech.