Projekt FOOTPRINT

FOOTPRINT je inovativní projekt, jehož cílem je budovat dovednosti v oblasti digitálních médií ke zvýšení povědomí o změně klimatu mezi mladými lidmi! Ve světě dneška je změna klimatu globálním problémem a zejména mladí lidé jsou klíčovými strážci planety pro budoucnost. 

Cílem projektu Footprint je rozvíjet kompetence mladých lidí, aby maximalizovali svůj potenciál a přitom přispěli k ochraně naší planety Země. V rámci projektu FOOTPRINT se mladí lidé vzdělávají a učí nové dovednosti inovativním způsobem. Jejich úkolem je příprava krátkých filmů na témata související se změnou klimatu. V rámci přípravy filmů se učí nové digitální dovednosti související s předprodukcí, produkcí i posprodukcí. Filmy jsou natáčeny na mobilní telefony, upravovány v aplikacích pro úpravy filmů a propagovány prostřednictvím sociálních sítí i lokáních filmových festivalů.

Na projektu FOOTPRINT se podílí organizace z několika evropských zemí, jmenovitě z Polska, Irska, České republiky, Řecka, Portugalska a Španělska. Výstupy projektu budou dostupné ve všech šesti jazycích projektového partnerství. Podrobné informace o všech aktivitách i produktech projektu můžete získat na webových stránkách projektu.

Podpora Evropské komise při tvorbě výstupů tohoto projektu nepředstavuje souhlas s jejich obsahem, který odráží pouze názory autorů. Komise nemůže být zodpovědná za jakékoliv využití informací obsažených v projektových výstupech.