Projekt UNWIND

UNWIND je mezinárodní evropský projekt, který společně realizují organizace z 6 zemí - z České republiky, Polska, Irska, Finska, Kypru a Velké Británie.

Slovíčko UNWIND se dá přeložit jako "odpočinout si, uvolnit se". Rámcovým cílem projektu UNWIND je poskytnout mladým lidem (zaměstnaným i hledajícím zaměstnání) snadno dostupnou příležitost získat nové dovednosti, které jim pomohou vyrovnávat se s pracovním stresem a budovat úspěšnou kariéru v dnešní dynamické ekonomice.

UNWIND vyvíjí inovativní online zdroje (výuková videa), která mladým lidem pomáhají rozvíjet důležité průřezové dovednosti pro řízení kariéry i pro udržení zaměstnání a zvládání pracovního stresu. Nabídka těchto výukových videí podporuje zvyšování kvalifikace evropské pracovní síly a je v projektu dostupná v jazycích všech partnerských zemí projektu. 

Podrobné informace o projektu jsou na samostatných stránkách projektu unwind.work

Podpora Evropské komise při tvorbě výstupů tohoto projektu nepředstavuje souhlas s jejich obsahem, který odráží pouze názory autorů. Komise nemůže být zodpovědná za jakékoliv využití informací obsažených v projektových výstupech.