Projekt AI - TEACH

AI-TEACH - Umělá inteligence pro učitele základních škol je roční projekt Partnerství pro spolupráci financovaný z programu Erasmus+, zaměřený konkrétně na školní vzdělávání (KA220-SCH). Hlavním cílem tohoto projektu je zlepšit porozumění pedagogů základních škol výzvám a možnostem spojeným s odpovědným a efektivním využíváním nástrojů založených na umělé inteligenci ve výuce. Podporou interdisciplinárních přístupů a propagací odpovědného využívání AI chce projekt přinést revoluci v metodách výuky a učení a usnadnit bezproblémovou integraci digitálních nástrojů do základního vzdělávání.


Prostřednictvím této iniciativy je kladen velký důraz na podporu personalizovaných vzdělávacích zkušeností pro žáky. Vhodným nasazením nástrojů založených na umělé inteligenci mohou školy vytvořit prostředí, které vyhovuje individuálním vzdělávacím potřebám, a tím zlepšit celkové výsledky učení. Projekt se zaměřuje na vybavení učitelů základních škol potřebnými kompetencemi k etickému a odpovědnému navrhování, zavádění a vyhodnocování výukových aktivit založených na umělé inteligenci, čímž zajišťuje, aby digitální transformace ve vzdělávání byla efektivní a zároveň zohledňovala etické aspekty.

Podpora Evropské komise při tvorbě výstupů tohoto projektu nepředstavuje souhlas s jejich obsahem, který odráží pouze názory autorů. Komise nemůže být zodpovědná za jakékoliv využití informací obsažených v projektových výstupech.