Projekt DIGITAL GIRLS

Digital Girls (Digitální dívky): Modelové role k získání zaměstnání pro dívky

Projekt Digitální Dívky si kladl za cíl inspirovat a motivovat dívky a mladé ženy, aby zvážily kariéru na trhu digitálních technologií. Projektové partnerství bylo složeno z 5 Evropských zemí (Nizozemí, Bulharsko, Česká Republika, Řecko a Irsko) a sítě EURORESA a zaměřilo své úsilí na cíl přispět ke kultivaci a zvýšení digitálních schopností dívek, jejich zaměstnatelnosti, podnikavosti a rozvoji jejich potenciálu.

V současné době mladá generace využívá digitální nástroje na denní bázi, ale často nemá motivaci a nevyvíjí iniciativu ke zdokonalení svých pasivních uživatelských dovedností do "aktivní" digitální dovednosti. Toto se může stát znevýhodněním pro určité skupiny mladých lidí při hledání zaměstnání. V tomto případě jsou dívky v horší situaci než chlapci. Ať už je to z důvodu nedostatku digitálních vzorů, nebo jen obecného stereotypu, že "programování není pro dívčí mozek", které vedou k přesvědčení, že se ženy nemají plně podílet na digitálním sektoru.

Záměrem projektu bylo:

- Identifikovat, podporovat, rozvíjet a prezentovat ženy v digitálních profesích.
- Zmapovat proces pro rozvoj digitálních dovedností vhodných pro pracovní trh.
- Podporovat atmosféru vedoucí k rozvoji digitálních dovedností.
- Změna postoje vůči digitálnímu učení prostřednictvím účinných metod při práci s mládeží.

Projektové aktivity:

- Výběr a podpora digitální modelové role žen a dívek a rozvoj krátkých filmů série "Svět úspěšných digitálních dívek".
- Rozvoj digitální kariérní mapy různých digitálních pracovních míst a profesí.
- Vytvoření a posílení on-line platformy pro smysluplné informace pro dívky o možnostech uplatnění digitálním trhu.
- Organizace akcí na míru pro dívky - dny otevřených dveří ve firmách, inspirativní dny, webové akce pro dívky.
- Provedení masivní internetové kampaně: informační kanály, Facebook, blogy, reklamy, vysílání filmových prom, atd.

Podrobné informace o projektu i jeho výstupy jsou na samostatných stránkách projektu www.digital-girls.eu

Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah publikací či sdělení odpovídá výlučně autor. Publikace či sdělení nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.