Projekt VIDA

VIDA je mezinárodní projekt, jehož cílem je zmírnit dopady zneužívání návykových látek u mladých lidí. Projekt VIDA je financován s podporou programu Erasmus +. Projekt realizuje pět organizací z pěti evropských zemí, jmenovitě z Finska, České republiky, Irska, Nizozemí a Portugalska.

Tým projektu VIDA připraví soubor 12 interaktivních infografik, jehož cílem je zvýšit povědomí o drogách a jejich dopadech na životy mladých lidí. Kromě toho vznikne v rámci projektu také program dalšího vzdělávání pro pracovníky s mládeží v první linii, jehož cílem je budovat a zlepšovat jejich počítačové, pedagogické a internetové dovednosti, aby mohli rozvíjet své vlastní interaktivní infografiky a přizpůsobovat své dovednosti pro činnosti skupin mládeže. 

Výstupy projektu budou dostupné ve všech pěti jazycích projektového partnerství. Podrobné informace o všech aktivitách i produktech projektu VIDA můžete získat na webových stránkách projektu.

Podpora Evropské komise při tvorbě výstupů tohoto projektu nepředstavuje souhlas s jejich obsahem, který odráží pouze názory autorů. Komise nemůže být zodpovědná za jakékoliv využití informací obsažených v projektových výstupech.