Projekt MEDIA HACKS

Cílem projektu MEDIA-HACKS je rozvíjet dovednosti v oblasti mediální gramotnosti místních komunit podporou občanů, aby se stali producenty spolehlivého mediálního obsahu a etickými spotřebiteli mediálního obsahu. Projektový tým ve spolupráci s místními komunitami vybuduje platformu pro rozvíjení dovednosti občanů v oblasti tvorby mediálního obsahu pro místní komunitu. Součástí vzdělávání komunity bude také schopnost bojovat proti fake news v místní komunitě a vytvářet kvalitní obsah pro místní média. Místní komunity v Irsku, Německu, Španělsku, Itálii, Portugalsku, Polsku a České republice se budou účastnit auditů místních komunit, školení a evropských výměn budujících dovednosti v oblasti mediální a informační gramotnosti.

Více informací najdete na www.mediahacks.eu

Podpora Evropské komise při tvorbě výstupů tohoto projektu nepředstavuje souhlas s jejich obsahem, který odráží pouze názory autorů. Komise nemůže být zodpovědná za jakékoliv využití informací obsažených v projektových výstupech.