Základní informace

AKLUB Centrum vzdělávání a poradenství je vzdělávací neziskovou organizací se sídlem v České republice, ve městě Krnov.

AKLUB je respektovanou a vysoce ceněnou organizací zejména díky vzdělávacím službám a vývoji vzdělávacích a integračních programů a produktů. 

Náš tým tvoří v první řadě profesionálové v oblasti vzdělávání - poradci, trenéři, lektoři a psychologové. K dalším členům týmu patří projektoví manažeři a administrativní zaměstnanci.

AKLUB postkytuje služby třem různým cílovým skupinám:

1. Profesionálové a odborníci (učitelé, sociální pracovníci, poradci, psychologové, lektoři atd.). Této cílové skupině poskytujeme vzdělávací a tréninkové kurzy a programy, tematické semináře, i odborné konference. Jejich prostřednictvím získávají nové znalosti a dovednosti a mnohdy unikátní praktické postupy a nástroje. Ročně poskytneme služby přibližně 150 osobám z této cílové skupiny. 

2. Mladí lidé. Ve spolupráci se školami vytváříme nástroje pro vzdělávání a motivaci mladých lidí. Spolupracujeme s řadou škol. Poskytujeme odborné i kariérní poradenství mladým lidem, abychom jim usnadnili start do pracovního nebo podnikatelského života. Vyvíjíme a realizujeme programy, které pomáhají mladým lidem úspěšně zvládat různorodé situace v budoucím profesním i osobním životě. Každý rok pracujeme s přibližně 500 mladými lidmi. 

3. Znevýhodnění lidé (například nezaměstnaní lidé, zdravotně postižení, lidé sociálně vyloučení, lidé starší 50 let, migranti, uprchlíci atd.). Této cílové skupině poskytujeme vzdělávací kurzy, integrační programy, poradenství v oblasti nalezení zaměstnání nebo zahájení podnikání. Každý rok naše služby využije přibližně 250 osob z této cílové skupiny. 

Organizace AKLUB také realizuje národní a mezinárodní projekty zaměřené na celoživotní vzdělávání, koučing, e-learning, distanční vzdělávání, integrační programy, vzdělávací metody a nástroje atd. Výsledky a výstupy těchto projektů přímo zavádíme do praxe, což nám pomáhá stále zvyšovat kvalitu a efektivitu služeb poskytovaných výše uvedeným cílovým skupinám. Naše práce kombinuje teoretický vývoj nových nástrojů a metod s jejich praktickou implementací do každodenní praxe. 

Kontaktní informace

Mgr. Luděk Louis Richter

richter@aklub.org

tel: +420 604 267 486

AKLUB, Říční okruh 26, 794 01 Krnov

Vzdělání je silou, která mění lidský život