Základní informace

AKLUB Centrum vzdělávání a poradenství je vzdělávací neziskovou organizací se sídlem v České republice, ve městě Krnov. AKLUB je respektovanou a vysoce ceněnou organizací zejména díky vzdělávacím službám a vývoji vzdělávacích a integračních programů a produktů. Náš tým tvoří v první řadě profesionálové v oblasti vzdělávání - poradci, trenéři, lektoři a psychologové. K dalším členům týmu patří projektoví manažeři a administrativní zaměstnanci.

AKLUB postkytuje služby třem různým cílovým skupinám:

1. Profesionálové a odborníci (učitelé, sociální pracovníci, poradci, psychologové, trenéři, lektoři atd.). Této cílové skupině poskytujeme vzdělávací a tréninkové kurzy a programy, tematické semináře, i odborné konference. Jejich prostřednictvím získávají nové znalosti a dovednosti a mnohdy unikátní praktické postupy a nástroje. Ročně poskytneme služby přibližně 150 osobám z této cílové skupiny. 

2. Mladí lidé. Ve spolupráci se školami vytváříme nástroje pro vzdělávání a motivaci mladých lidí. Spolupracujeme s řadou škol a někteří naši zaměstnanci v nich přímo pracují. Poskytujeme odborné i kariérní poradenství mladým lidem, abychom jim usnadnili start do pracovního nebo podnikatelského života. Vyvíjíme a realizujeme programy, které pomáhají mladým lidem úspěšně zvládat různorodé situace v profesním i osobním životě. Každý rok pracujeme s přibližně 500 mladými lidmi. 

3. Znevýhodnění lidé (například nezaměstnaní lidé, zdravotně postižení, lidé sociálně vyloučení, lidé starší 50 let, migranti atd.). Této cílové skupině poskytujeme vzdělávací kurzy, integrační programy, poradenství v oblasti nalezení zaměstnání nebo zahájení podnikání. Každý rok naše služby využije přibližně 250 osob z této cílové skupiny. 

Organizace AKLUB také realizuje národní a mezinárodní projekty zaměřené na celoživotní vzdělávání, koučing, e-learning, dálkové vzdělávání, integrační programy, vzdělávací metody a nástroje atd. Výsledky a výstupy těchto projektů přímo zavádíme do praxe, což nám pomáhá stále zvyšovat kvalitu a efektivitu služeb poskytovaných výše uvedeným cílovým skupinám. Naše práce kombinuje teoretický vývoj nových nástrojů a metod s jejich praktickou implementací do každodenní praxe. 

Kontaktní informace

Mgr. Luděk Louis Richter

richter@aklub.org

tel: +420 604 267 486

AKLUB, Říční okruh 26, 794 01 Krnov

Vzdělání je silou, která mění lidský život