Projekt BEYOND NEET(D)S

Beyond NEET(D)s je projekt zaměřený na osoby, které nejsou ve vzdělávání, zaměstnání nebo odborné přípravě (dále jen "NEET" - z anglického Not in Education, Employment and Training). 

Projekt poskytuje příležitosti a podporu zaměřené na jednotlivce, na jeho potřeby a osobní situaci pomocí motivačního gamifikačního přístupu. Prostřednictvím toho NEET a osoby s podobným statusem získají přístup k nabídkám odborného vzdělávání a uplatnění na trhu práce, což posílí jejich sebedůvěru a motivaci. Poté budou schopni definovat a implementovat dovednosti a kroky pro vstup do zaměstnání nebo dalšího studia.

Podrobnosti k projektu najdete na www.findyourtrack.eu

Integrovaný model poradenství najdete na následujícím odkaze.

Časopis Akcelerátor synergie najdete na následujícím odkaze.

Podpora Evropské komise při tvorbě výstupů tohoto projektu nepředstavuje souhlas s jejich obsahem, který odráží pouze názory autorů. Komise nemůže být zodpovědná za jakékoliv využití informací obsažených v projektových výstupech.