Projekt NEET SYSTEM

Primárním cílem projektu NEET SYTEM je navrhnout a vyvinout na míru šitou vzdělávací intervenci zaměřenou na zapojení mladých "NEET" (mladých lidí, kteří nejsou ve vzdělávání, v zaměstnání ani v odborné přípravě). Projekt podpoří tyto mladé lidi v získávání nových dovedností a kompetencí, které napomáhají jejich opětovné integraci do vzdělání nebo zaměstnání.

Tento projekt je speciálně zaměřený na mladé lidi s předchozí negativní vzdělávací zkušeností nebo na ty, kteří předčasně ukončili školní docházku a nedokončili formální vzdělávání.

Pro odborníky v oblasti vzdělávání dospělých, kteří budou v konečném důsledku pověřeni zajišťováním a udržováním těchto nových intervenčních nástrojů, připravujeme v projektu NEET SYSTEM komplexní program dalšího vzdělávání, který by je podpořil při využívání těchto nových vzdělávacích zdrojů, ale také rozvíjel jejich klíčové dovednosti.

Podrobné informace o projektu jsou na samostatných stránkách projektu www.neet-system.eu

Podpora Evropské komise při tvorbě výstupů tohoto projektu nepředstavuje souhlas s jejich obsahem, který odráží pouze názory autorů. Komise nemůže být zodpovědná za jakékoliv využití informací obsažených v projektových výstupech.