Projekt DREAM

Projekt "DREAM: Dynamic Reinforcement for European Adaptation of Migrants" (Dynamická Podpora pro evropskou adaptaci migrantů) měl za cíl posílit integraci migrantů prostřednictvím výměny zkušeností o prioritních oblastech integrace a šířit výsledky úspěšných iniciativ prostřednictvím celounijní sítě zainteresovaných stran.

Projekt rozvíjel a rozšiřoval komplexní databázi osvědčených postupů na úrovni EU zaměřenou na posílení integrace migrantů prostřednictvím vzdělávání. 

Databáze poskytuje cenné zkušenosti z 9 evropských zemí, i mimo ně, o účinných metodách pro integraci a práci s migranty, které se zabývají potřebami souvisejícími s lepší sociální, kulturní a ekonomickou integrací.

Z projektu DREAM mají prospěch lidé pracující v integračních střediscích pro uprchlíky, učitelé jazyků poskytující jazykové kurzy pro migranty, dobrovolníci, trenéři a poradci, tlumočníci, lékaři, migranti atd.

Projektové CÍLE:

- Rozvíjet a rozšiřovat komplexní databázi úspěšných a účinných postupů a iniciativ na úrovni EU řešících všechny klíčové oblasti pro úspěšnou integraci přistěhovalců.

- Vytvořit celoevropskou síť profesionálů rozvíjejících národní a evropské iniciativy zaměřené na klíčové aspekty integrace přistěhovalců a obohatit jejich znalosti.

- Zlepšit připravenost klíčových aktérů a zprostředkovatelů integrace přistěhovalců do hostitelských komunit, aby vyhovovaly potřebám různých populací.

- Přispět ke zlepšení kapacity a odborných znalostí orgánů odpovědných za integraci v zemích, které hrají roli "tranzitních kanálů" do jiných zemí EU prostřednictvím výměny osvědčených postupů.

- Podporovat migranty a jejich připravenost k přizpůsobení se v hostitelské společnosti.

- Podporovat výměnu zkušeností na úrovni EU a posílení šíření a využívání potenciálu stávajících vzdělávacích projektů zaměřených na integraci přistěhovalců.

Projektové VÝSTUPY:

- Síť zahrnující všechny zúčastněné strany a prostředníky integrace přistěhovalců na národní i evropské úrovni.

- Databáze více než 150 dobrých praxí na úrovni EU řešících klíčové oblasti úspěšného začlenění migrantů na základě společných základních zásad a politik integrace přistěhovalců v Evropské unii.

- Národní semináře pro výměnu zkušeností a osvědčených postupů s klíčovými zainteresovanými subjekty v 9 zúčastněných zemích.

- Závěrečná konference v rakouském Grazu pro sdílení výsledků sítě na národní i nadnárodní úrovni.

- Projektový web (www.project-dream.eu) pro poskytování informací o projektu a prezentaci sbírky osvědčených postupů, prostřednictvím vyhledávače, uživatelsky přívětivým způsobem.

Pro více informací o projektu, prosím kontaktujte: 

Mgr. Luděk Louis Richter
AKLUB Centrum vzdělávání a poradenství, Říční okruh 26, 794 01 Krnov
Tel: +420 604267486 email: richter@aklub.org

Podrobné informace o projektu jsou na samostaných stránkách projektu www.project-dream.eu

Tento projekt je realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah publikací či sdělení odpovídá výlučně autor. Publikace či sdělení nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.