Projekt DIGI.JOB.ID

Projekt s názvem DIGI.JOB.ID je skvělý inovativní projekt, který vytváří otevřené výukové moduly pro tvorbu interaktivních, digitální životopisů pro studenty odborného vzdělávání a přípravy, učňů a absolventů. Studenti se učí efektivně využívat sociálních médií (např. profesních sociálních sítí) s cílem demonstrovat své kompetence a silné stránky vůči zaměstnavatelům. Projekt pomáhá studentům vytvořit si jasnou profesní identitu a ukázat ji zaměstnavatelům atraktivní formou. To jim usnadňuje proces hledání dobrého zaměstnání. 

Podrobné informace o projektu jsou na samostaných stránkách projektu www.digijobid.eu.

Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah publikací či sdělení odpovídá výlučně autor. Publikace či sdělení nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.