Projekt YouthCoach

Youthcoach byl projektem mezinárodního partnerství vzdělávacích organizací s cílem adaptovat a implementovat inovativní metody a produkty pro práci s mladými lidmi. Cílem projektu byla redukce předčasného odchodu mladých lidí ze vzdělávání a pomoc mladým lidem při startu profesní kariéry.

Projektové partnerství bylo složeno z 8 zemí: 4 hlavních partnerů - Česká republika, Německo, Rakousko a Slovinsko a 4 transferových partnerů - Itálie, Chorvatsko, Řecko a Španělsko. 

Podrobné informace o projektu jsou na samostaných stránkách projektu www.youthcoach.cz

Jak již bylo zmíněno, projektové partnerství bylo složeno z 8 zemí: 4 hlavních partnerů - Česká republika, Německo, Rakousko a Slovinsko a 4 transferových partnerů - Itálie, Chorvatsko, Řecko a Španělsko. Hlavní partneři mají zpracované metody koučování mladých lidí, které se v rámci projektu upravovaly a přizpůsobovaly podmínkám jednotlivých zemí a ty se šířily v zemích transferových partnerů. V praxi se jednalo o tyto nástroje:

Nástroj "Vocational Training Assistence" je z Německa a byl úspěšně aplikován v několika spolkových zemích. Nástroj spočívá v asistenci mladým lidem ze znevýhodněných skupin při začlenění do pracovního procesu.

Nástroj "Toolbox" pochází z České republiky. Jedná se o systematicky setříděný soubor metod a nástrojů pro práci s malými lidmi při jejich začleňování na trh práce.

Nástroj "Jugendcoaching" je z Rakouska a jedná se o rozšířený a propracovaný nástroj zaměřený na prevenci předčasného ukončení vzdělávání u mladých lidí.

Nástroj "EBC*L Enterprise - Showing My potential" je ze Slovinska a je nástrojem, který učí mladé lidi, jak funguje firma, rozvíjí jejich potenciál a kompetence a pomáhá jim udržet získané zaměstnání.

V rámci projektu bylo v používání těchto metod vyškoleno 70 koučů z 8 zemí EU. Na závěr proběhla diseminační konference ve Španělsku.

Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah publikací či sdělení odpovídá výlučně autor. Publikace či sdělení nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.