Projekt DIGITAL ACCESS

"DIGITÁLNÍ PŘÍSTUP: Digitální dovednosti pro osoby žijící ve třetím věku - Efektivní digitální přístup k veřejným službám" je projekt evropské spolupráce zaměřený na školení starších lidí k rozvoji specifických digitálních dovedností potřebných pro přístup k veřejným on-line službám. Projekt rozvíjí nový vzdělávací program zaměřený na osoby žijící ve třetím věku, aby podpořil jejich adaptaci na digitálně orientovaný měnící se svět a pro to, aby mohli snadno nalézt a získat přístup ke správným službám, využít výhody, které nabízí internet a cítit se sebejistě při používání online nástrojů k zabezpečení kvality života a zdraví.

CÍLE PROJEKTU

  • Vyškolit starší lidi v rozvoji digitálních dovedností potřebných pro přístup k veřejným on-line službám.
  • Poskytnout řešení na míru pro překonání překážek spojených s přístupem, dovednostmi, důvěrou a motivací starších lidí, aby plně využili příležitostí, které nabízí internet a digitální služby.
  • Aplikovat přístup založený na budování důvěry prostřednictvím rozvoje virtuální pomoci založené na skutečných životních situacích starších lidí.
  • Poskytovat podporu starším lidem pro získání nejnovějších osobních kompetencí a průřezových dovedností, což vede k významnému kroku směrem k aktivnímu stárnutí.

VÝSTUPY PROJEKTU

  • Rozcestníky veřejných služeb poskytující informace k nejvíce relevantním veřejným online službám v 5 zemích EU.
  • Vzdělávací program pro zlepšení základních digitálních dovedností a rozvoj specifických dovedností pro digitální přístup k veřejným službám.
  • Platforma pro elektronické vzdělávání a elektronickou pomoc s nástrojem virtuální asistence pro digitální začlenění starších osob.
  • Efektivní metodologie pro vysoce kvalitní práci se staršími lidmi, a to interaktivitou a uplatněním přístupu založeného na důvěře.
  • Doporučení pro zlepšení aktivního stárnutí a digitální gramotnosti starších osob.
  • Zprostředkování podnětů pro prezentaci výsledků projektu a podporu jejich využívání na místní, národní a evropské úrovni.

Podrobné informace o projektu jsou na samostatných stránkách projektu www.digital-3rd-age.eu

Tento projekt je realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah publikací či sdělení odpovídá výlučně autor. Publikace či sdělení nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.