Projekt PETIT

Název projektu: Parental Education together with IT - Support for the New Generation (Vzdělávání rodičů s podporou informačních technologií)

Cílem projektu bylo vypracovat alternativní vzdělávací modely pro dospělé (rodiče) se vzdělávacími problémy a pomoci jim být zodpovědnějšími rodiči, a dále jim poskytnout alternativní prespektivu celoživotního vzdělávání.

Cílová skupina: Cílovou skupinou projektu byli dospělí (rodiče) ve věku 20 až 55 let se vzdělávacími problémy a s ukončeným základním vzděláním.

Výsledky a produky projektu:

1. Analýza příkladů dobré praxe existujících modelů na úrovni Evropy v oblasti vzdělávání rodičů.

2. Analýza situace rodičů ve věku 20-55 let se vzdělávacími obtížemi v partnerských evropských zemích.

3. Analýza potřeb cílové skupiny na úrovni konkrétních cílových skupin v jednotlivých partnerských zemích.

4. 6 vzdělávacích modelů (1 v každé partnerské zemi), které budou obsahovat koncept, implementaci a evaluaci z každé partnerské země.

5. Analýza implementace "vzdělávacích modelů".

6. Evaluace vzdělávacích modelů, samoevaluace a externí evaluace.

7. Jedna společná projektová prezentace na webu.

8. Průvodce dobrými praxemi.

9. Zpráva externího evaluátora k průvodci dobrými praxemi.

10. Průběžná evaluace projektového procesu.

11. Zpravodaje, brožury, materiály, CD a buletiny.

12. Závěrečná konference v Bukurešti.

Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah publikací či sdělení odpovídá výlučně autor. Publikace či sdělení nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.