Projekt GRETA

Projekt GRETA je zaměřen na podporu učitelů a žáků ve školách při zvyšování povědomí o problémech souvisejících se změnami klimatu. Projekt pomůže školní komunitě identifikovat zvyky a chování, které mohou změnit, aby ochránili planetu Zemi. A protože učení musí být zábavné a poutavé, projektový tým vyvine širokou škálu WebQuestů pro použití při výuce. WebQuesty jsou moderní vzdělávací nástroje zaměřené na výzkum, ve kterých žáci využívají informace z webu, aby vyřešili různé úkoly. Učitelé jim poskytují pokyny a zadávají zajímavé úkoly k řešení. Důvodem, proč používáme WebQuesty, je povzbudit žáky, aby používali informace a analyzovali je, namísto toho, aby je pouze shromažďovali nebo memorovali. WebQuest podporuje kritické a samostatné myšlení žáků.

Na podporu žáků ve škole i doma připravíme také digitální vzdělávací zdroje pro zvýšení klimatické gramotnosti rodičů. Všechny vzdělávací zdroje, které produkujeme, budou moci všichni volně používat, přizpůsobovat se a aplikovat na různé vzdělávací kontexty. "Celoškolní" přístup ke zvýšení povědomí o klimatu, pilotovaný v rámci projektu GRETA, bude přenositelný do dalších základních škol v celé Evropě, které se chtějí chopit výzvy v oblasti změny klimatu. Všechny vzdělávací materiály budou volně dostupné na webových stránkách projektu a na naší facebookové stránce.

Projekt společně realizují organizace ze 7 zemí, konkrétně z Řecka, Itálie, Irska, České republiky, Německa, Kypru a Rumunska. Koordinátorem projektu je řecká škola s názvem 1. základní škola v Rafině, z města Rafina, poblíž přístavu 30 km východně od Atén. S 274 studenty ve věku od 6 do 12 let se škola pyšní tím, že je lídrem v oblasti vzdělávacích inovací. V průběhu let iniciovala realizaci špičkových vzdělávacích programů v oblastech kultury, životního prostředí, vědy a informačních technologií.

Zpravodaj číslo 4 je ke stažení zde. 

Zpravodaj číslo 3 je ke stažení zde. 

Zpravodaj číslo 2 je ke stažení zde. 

Zpravodaj číslo 1 je ke stažení zde.  

Úvodní tisková zpráva k zahájení projektu je ke stažení zde:

Podpora Evropské komise při tvorbě výstupů tohoto projektu nepředstavuje souhlas s jejich obsahem, který odráží pouze názory autorů. Komise nemůže být zodpovědná za jakékoliv využití informací obsažených v projektových výstupech.