Projekt  INCLUSIVE HEALTH

Projekt "INCLUSIVE HEALTH" má za cíl vyvinout audiovizuální katalog. Tento nový nástroj bude sloužit pro odborníky v oblasti zdravotní péče a umožní jim zlepšení jejich sociálně inkluzivních schopností. Takový projekt ještě nikdy nebyl realizován a jeho výsledkem bude zcela inovativní nástroj pro tento sektor. 

Doba realizace projektu je 36 měsíců, od září 2016 do srpna 2019. Projekt společně realizují 4 organizace ze 4 zemí (Turecko, Lotyšsko, Česká republika, Irsko).

Z důvodu nedávných společenských změn (migrace, zvyšující se chudoba atd.), vyžadují zdravotnické služby od odborného vzdělávání kvalifikované, bezpečné a sociálně inkluzivní služby od kompetentních zdravotních pracovníků (lékař, zdravotní sestra, zdravotní sociální pracovník, porodní asistentka). Vzdělávací potřeby se postupně stávají důležitějšími a vyžadují potřebu profesně specifického obsahu. Sociální změny si žádají inkluzivní vzdělávání a odbornou přípravu.

Poskytnutí evropských nástrojů učení, založených na využívání IKT, v daném sektoru přispěje ke zlepšení kvality přípravy. K tomuto projektu neexistuje žádný podobný nástroj přípravy, ani nebyl použit dříve. Tento nový a inovativní vzdělávací nástroj poskytne pro cíle tohoto odvětví trvalé učení pro rozvoj aktivit v udržitelnějších podmínkách a umožní zlepšit profesionalizaci tohoto odvětví zavedením využívání IKT.

Podrobné informace o projektu jsou na samostatných stránkách projektu www.inclusivehealth.eu

Tento projekt je realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah publikací či sdělení odpovídá výlučně autor. Publikace či sdělení nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.