Projekt  SKILL IT

Skill IT je evropské inovační strategické partnerství, které je zaměřené na vzdělávání dospělých. Cílem společného projektu Skill IT je navrhnout, vyvinout a implementovat inkluzivní strategie pro zvyšování základních, zejména digitálních dovedností pro konkrétní skupiny dospělých - dospělé osoby s nízkou nebo žádnou kvalifikací, nezaměstnané osoby, migranty, ekonomicky neaktivní osoby i starší osoby. Projekt společně realizují  organizace ze Severního Irska, Turecka, České republiky, Chorvatska, Itálie, Španělska a Řecka.

Projekt Skill IT:

a) řeší otázky nízké úrovně digitální gramotnosti a kompetence u dospělých, kteří jsou znevýhodněni a jsou vystaveni riziku sociálního vyloučení;

b) řeší stagnující účast ve vzdělávání dospělých v zemích EU prostřednictvím inkluzivních strategií;

c) posiluje partnerství mezi místními a regionálními organizacemi v partnerských zemích, které pracují s cílovými skupinami dospělých;

d) zvyšuje digitální kompetence a gramotnost mezi nejobtížnějšími skupinami, co se týče dosahu, v 7 partnerských zemích, které využívají inovativní nadnárodní přístup zahrnující místní a regionální organizace pro vzdělávání dospělých, učitele, školitele a samotné dospělé žáky;

e) zlepší a rozšíří přístup ke vzdělávacím příležitostem v souladu s cíli strategie Evropa 2020, ET 2020 a Erasmus+.

Cíle projektu Skill IT:

1. Identifikovat potřeby digitální gramotnosti a kompetencí 140 znevýhodněných dospělých studentů v rámci 7 partnerských zemí - do února 2017

2. Vyvinout a koncipovat inovativní IKT kompetenční model, který bude odpovídat identifikovaným potřebám - do července 2017

3. Vyvinout a připravit inovativní peer mentoringový vzdělávací modul pro dospělé - do listopadu 2017

4. Vyškolit 21 dospělých z cílových skupin (3 z jedné země) v peer-mentoringových dovednostech - do prosince 2017.

5. Realizovat IKT vzdělávací model s 84 znevýhodněnými dospělými v partnerských zemích od ledna - do března 2018.

6. Vytvořit Skill IT ve formátu online a CD sady nástrojů, která bude volně přístupná zúčastněným stranám - do září 2018.

Partnerské organizace
Ballybeen Women's Centre (Koordinátor) - Severní Irsko (UK)
Kas HEM - Turecko
AKLUB - Česká republika
Prometeo - Itálie
Callidus - Chorvatsko
IFES - Španělsko
Morfogennesis - Řecko

Podrobné informace o projektu jsou na stránkách projektu www.skillinnovationtraining.com

Tento projekt je realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah publikací či sdělení odpovídá výlučně autor. Publikace či sdělení nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.