Projekt YOUTH CARD

Projekt YOUTH CARD - KARTA MLADÝCH vytvořil podpůrný digitální nástroj pro práci s mládeží. Tento nástroj slouží organizacím v terénu, podpuruje služby pro mladé, a také umí shromažďovat statistická data, která ukáží, které služby jsou mladými lidmi žádané.

Karta mladých má i další funkce, které podporují motivaci mladých, vnáší do využívání služeb herní prvky a podporuje mladé lidi v jejich pozitivním rozvoji.

Karta mladých zvyšuje profesionalitu služeb v konkrétním městě či regionu. Činí tak prostřednictvím digitálních služeb, sběrem a vyhodnocováním statistických údajů o tom, které služby a v jaké míře mladí lidé využívají.

V průběhu realizace projektu byla karta mladých pilotně testována v pěti zemích EU; konkrétně v Chorvatsku, České republice, Finsku, Německu a Portugalsko.

YOUTH CARD byl projekt financovaný z programu Erasmus +. Tento projekt probíhal od června 2019 do konce roku 2021.


Podpora Evropské komise při tvorbě výstupů tohoto projektu nepředstavuje souhlas s jejich obsahem, který odráží pouze názory autorů. Komise nemůže být zodpovědná za jakékoliv využití informací obsažených v projektových výstupech.