Projekt YOUTH CARD

Projekt YOUTH CARD - KARTA MLADÝCH vytvoří podpůrný digitální nástroj pro práci s mládeží. Tento nástroj bude sloužit organizacím v terénu, bude podporovat služby pro mladé, a také umí shromažďovat statistická data, která ukáží, které služby jsou mladými lidmi žádané.

Karta mladých má i další funkce, které podporují motivaci mladých, vnáší do využívání služeb herní prvky a podporuje mladé lidi v jejich pozitivním rozvoji.

Karta mladých zvyšuje profesionalitu služeb v konkrétním městě či regionu. Činí tak prostřednictvím digitálních služeb, sběrem a vyhodnocováním statistických údajů o tom, které služby a v jaké míře mladí lidé využívají.

V průběhu realizace projektu bude karta mladých pilotně testována v pěti zemích EU; konkrétně v Chorvatsku, České republice, Finsku, Německu a Portugalsko.

YOUTH CARD je projekt financovaný z programu Erasmus +. Tento projekt probíhá od června 2019 do konce roku 2021.

Díky pilotnímu testování vznikne ekosystém karet mladých, a ten bude složit sítím organizací, které mladým poskytují služby. Bude vytvořena také mobilní aplikace, která mladým lidem usnadní používání karty i nacházení služeb a aktivit v regionu, kde žijí. To podpoří rozvoj místních komunit.

Pro profesionály pracující s mládeží projekt vytváří školicí příručku pro profesní rozvoj a hledání způsobů, jak začlenit ekosystém Karet mladých do jejich práce. Bude také vytvořen dokument s doporučeními, který informuje tvůrce místních politik o praktických zkušenostech získaných v průběhu realizace projektu.

Projekt je realizován organizacemi, které mají praktické zkušenosti s prací s mládeží. V každé účastnické zemi vznikne síť organizací využívajících ekosystém karet mladých. Karty mladých budou v průběhu projektu využívat tisíce mladých lidí. Protože výstupy mají potenciál pro národní dopad v každé členské zemi, budou výsledky šířeny prostřednictvím národních partnerů v jejich zemi.

Na konci projektu bude mít každý zúčastněný region nebo organizace lepší znalosti o potřebách mladých lidí i o službách, které využívají či chtějí využívat.

Z dlouhodobějšího hlediska lze tyto informace využít k nasměrování služeb i financování k co nejlepšímu využití zdrojů dostupných pro toto odvětví.

Karta mladých byla vybrána jako projekt nejlepší praxe finskou národní agenturou pro vzdělávání.

Podpora Evropské komise při tvorbě výstupů tohoto projektu nepředstavuje souhlas s jejich obsahem, který odráží pouze názory autorů. Komise nemůže být zodpovědná za jakékoliv využití informací obsažených v projektových výstupech.