Projekt STEMS

Jak zlepšit současnou nedostatečnou účast dospělých ve vzdělávání?

Odpověď je PROJEKT STEMS!

STEMS je mezinárodní evropský projekt společně realizovaný organizacemi z 5 zemí - Maďarska, Chorvatska, Bulharska, Rumunska a České republiky.

Hlavním cílem projektu je:

  • zvýšení účasti dospělých ve vzdělávání;
  • zvyšování kompetencí pedagogů dospělých a ostatních pedagogických pracovníků v oblasti vzdělávání dospělých;
  • rozšíření využívání online platforem při realizaci kombinovaného učení a zvýšení flexibility vzdělávacích programů;
  • podpora samostatného online učení dospělých;
  • zvyšování povědomí mezi tvůrci politik o důležitosti školení pracovníků ve vzdělávání dospělých, aby používali účinné informační, poradenské a motivační strategie.

Navštivte naši výukovou online platformu.

V rámci projektu STEMS jsou vytvářeny následující tři hlavní výstupy:

  1. Školicí program pro zaměstnance a učitele vzdělávání dospělých s názvem Jak motivovat a zapojit dospělé studenty.
  2. Otevřená online platforma pro zaměstnance a učitele vzdělávání dospělých.
  3. Informační průvodce pro tvůrce politik.

Podrobnější informace o jednotlivých výstupech získáte na následujícím odkazu.

Podpora Evropské komise při tvorbě výstupů tohoto projektu nepředstavuje souhlas s jejich obsahem, který odráží pouze názory autorů. Komise nemůže být zodpovědná za jakékoliv využití informací obsažených v projektových výstupech.