Projekt NEET IDEA

NEET IDEA je mezinárodní evropský projekt, který je zaměřen na podporu mladých lidí, kteří nejsou zaměstnáni ani se neúčastní žádného vzdělávání nebo odborné přípravy (tzv. NEET). Cílem projektu je podpořit jejich návrat do zaměstnání nebo do školy či jiné formy vzdělávání.

Projekt NEET IDEA poskytne účastníkům příležitost prohloubit dovednosti v oblasti digitální a mediální produkce. Ve spolupráci s pedagogy bude projekt také podporovat speciální neformální vzdělávací zdroje týkající se produkce digitálních a sociálních médií. Projekt NEET IDEA povzbuzuje účastníky, aby rozvíjeli užitečné dovednosti, rozvíjeli chování a měnili postoje směrem k opětovnému vstupu do vzdělávání, zaměstnání nebo odborné přípravy. 

V průběhu projektu NEET IDEA budou účastníci dělat různé zajímavé aktivity, jako například výzkum, psaní příběhů, psaní scénářů, plánování filmu, navrhování filmových scén, prezentování, natáčení, editování a produkování krátkých filmů. NEET IDEA otevírá mladým lidem mnoho bran k učení. Tento projekt pomáhá mladým lidem překonat jejich osobní strach a překážky na cestě k dobrému zaměstnání. 

Podpora Evropské komise při tvorbě výstupů tohoto projektu nepředstavuje souhlas s jejich obsahem, který odráží pouze názory autorů. Komise nemůže být zodpovědná za jakékoliv využití informací obsažených v projektových výstupech.