Projekt SMILE

Mezinárodní síť pro sociální začlenění s využitím jazykového vzdělávání (SMILE) objevuje příležitosti pro propagaci méně rozšířených jazyků používaných a vyučovaných v Evropské unii. Jedná se o příležitosti v různých oblastech vzdělávání, ekonomiky i oblasti sociální.

Projekt identifikuje oblasti a cílové skupiny, které mohou mít užitek z uplatnění již zmíněných jazyků. Projekt rozšiřuje výsledky dobrých praxí v oblasti jazykového vzdělávání a propagace těchto jazyků.

Síť SMILE cílí na různé cílové skupiny, např. na nezaměstnané, na znevýhodněné osoby, na osoby studující jazyky tradičními nebo netradičními či inovativními metodami.

Podrobné informace o projektu jsou na samostaných stránkách projektu www.smile-network.eu

Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah publikací či sdělení odpovídá výlučně autor. Publikace či sdělení nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.