Projekt DIALOG WITH EU

Cílem tohoto projektu bylo posílit u občanů potřebné znalosti a občanské kompetence k vyjadřování svých názorů na záležitosti jako jsou např. proces evropské integrace nebo zásady Evropské unie. Účastníci projektu byli zapojeni do aktivit zvyšujících povědomí o evropské problematice a byli seznámeni s možnostmi, které jim Evropská unie zpřístupňuje, aby mohli vyjádřit své názory (fóra, průzkumy veřejného mínění, atd.).

Doba realizace projektu: leden 2010 - prosinec 2010

Název projektu: Dialog with EU: The Voices of the European Citizens (Dialog s Evropskou unií - "Hlasy evropských občanů") 
Doba realizace projektu: leden 2010 - prosinec 2010 
Cílová skupina: Cílovou skupinou projektu byli občané EU. Na realizaci projektu se podílelo pět zemí Evropské unie, a to Rumunsko, Německo, Řecko, Česká republika a Velká Británie. 
Partneři projektu: Koordinátorem projektu byla rumunská organizace Romanian Society for Lifelong Learning (SREP), Českou republiku zastupovala organizace AKLUB Centrum vzdělávání a poradenství a další organizace zapojené do realizace projektu byly organizace Ballybeen Women´s Centre (BWC), Institut Arbeit und Technik (IAT) a Kendro Merimnas Oikoyenias kai Pediou (KMOP). 
Obsah projektu: Obsahem projektových aktivit bylo uspořádat pro osoby z cílové skupiny celkem 6 seminářů v každé zemi zapojené do projektu, 3 mezinárodní konference (Řecko, Německo, Rumunsko) a 2 národní konference (Velká Británie, Česká republika). Témata aktivit byla zaměřena na práva evropských občanů, instituce EU a jejich aktivity, evropské občanství, aspekty týkající se lidských práv apod. 
Výstupy a výsledky projektu:
Analýza potřeb.
30 seminářů (6 v každé z 5 partnerských zemí). 
3 mezinárodní konference.
2 národní konference.
Brožura o projektu. 
CD z projektu. 
CD z konferencí. 
Internetové stránky projektu.
Leták, brožurky, plakát, zpravodaje.

Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah publikací či sdělení odpovídá výlučně autor. Publikace či sdělení nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.