Projekt BIOMASS EUVET

Cílem projektu BIOMASS EUVET bylo vytvořit strukturu vzdělávacího programu pro sektor využití biomasy při výrobě tepelné energie. Úkolem bylo identifikovat a strukturovaně popsat nezbytné dovednosti, které potřebují pracovníci pro instalaci a obsluhu kotlů na biomasu. 

Projekt podpořil rozvoj využití biomasy v zemích, které mají dostatečné zdroje biomasy a tento potenciál mohou využít jak pro výrobu tepla, tak pro tvorbu pracovních míst v tomto perspektivním sektoru. 

Více informací najdete na adrese https://www.energiaextremadura.org/proyectos/biomass-euvet/

Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah publikací či sdělení odpovídá výlučně autor. Publikace či sdělení nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.