Projekt FALK

"FALK: First Aid Language Kit for Migrants" (Jazykový balíček první pomoci pro migranty) je projekt evropské spolupráce zaměřený na zpřístupnění zdravotnických služeb migrantům prostřednictvím rozvoje a zdokonalování jazykových dovedností v lékařských tématech. Projekt je realizován ve spolupráci organizací z 6 zemí - Turecka, Bulharska, Španělska, Velké Británie, České republiky a Kypru.

FALK vyvíjí jazykovou sadu první pomoci jako komplexní jazykový nástroj pro více zařízení, poskytující specifické informace o zdravotních systémech hostitelských zemí a také jazykové dovednosti, související se zdravím, pro úspěšné vyhledání a získání lékařské pomoci. Sada obsahuje 3 samostatné části, z nichž každá poskytuje lékařské jazykové informace pro samostatné učení a učení v rámci formálních i neformálních jazykových kurzů - Lékařskou jazykovou pyramidu, Lékařské jazykové studijní videozáznamy a Vzdělávací platformu.

FALK může být přínosem pro tři skupiny příjemců:

  • Dospělí migranti (nově příchozí a migrující osoby, kteří nemají zdravotní jazykové dovednosti).
  • Poskytovatelé zdravotní péče, zejména zdravotničtí pracovníci pracující v uprchlických táborech nebo dočasných přijímacích zařízeních.
  • Jazykoví pedagogové poskytující jazykové vzdělávání dospělým migrantům.

Tento projekt je financován z programu Erasmus+ na období 2017-2019.


CÍLE PROJEKTU

  • zlepšit jazykové kompetence dospělých migrantů v oblasti zdravotní péče v jazyce hostitelské země
  • usnadnit přístup dospělých migrantů ke zdravotní péči tím, že jim poskytne informace, specifické pro jednotlivé země, o zdravotních systémech v 6 zemích EU
  • vyvíjet inovativní jazykové produkty a tím zlepšovat kapacity organizací, které pracují pro integraci, jazykové vzdělávání a blaho migrantů
  • podporovat zdravotnické pracovníky, aby účinně komunikovali s migrujícími pacienty a zlepšovali kvalitu nabízených zdravotnických služeb

VÝSTUPY PROJEKTU

  • Lékařská jazyková pyramida ve 12 jazycích jako slovní a frázový glosář poskytující lékařskou terminologii v prioritních tématech týkajících se zdravotních problémů migrantů
  • Lékařské jazykové studijní videozáznamy v 6 jazycích, které poskytují vizuální a zvukovou nahrávku různých lékařských scénářů pro účely samostudia jazyků
  • Vzdělávací platforma poskytující virtuální mapu systémů zdravotní péče partnerských zemí ve 12 jazycích a testovací prostor pro procvičování jazykového obsahu v 6 jazycích

Podrobné informace o projektu jsou na samostatných stránkách projektu www.falkproject.eu

Tento projekt je realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah publikací či sdělení odpovídá výlučně autor. Publikace či sdělení nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.