Projekt ON-CALL

ON-CALL je název projektu v rámci kterého vznikne speciální vzdělávací program pro laické poradce (Rodinné zdravotní poradce) v oblasti zdraví pro místní komunity. Tato oblast je důležitá a v komunitách potřebná a v současné době není nabídka vzdělávání v této oblasti dostatečná.

Zdravotní gramotnost je klíčovou kompetencí a musí se jí věnovat náležitá pozornost. Je to nezbytná dovednost pro inkluzi jako jakákoli jiná forma gramotnosti. Lidé bez odpovídajících dovedností v oblasti zdravotní gramotnosti jsou marginalizováni a znevýhodněni v přístupu ke kvalitnímu systému zdravotní péče.

Laičtí rodinní zdravotní poradci, kteří budou vyškoleni v projektu ON-CALL, budou působit v 8 zemích. Mohou působit ve vyloučených lokalitách, pracovat s cizinci, pomáhat znevýhodněným rodinám se zvýšením zdravotní gramotnosti. Tato gramotnost je nutná pro každého, aby byl schopen činit informovaná rozhodnutí pro svůj zdravý život. Vliv projektu ON-CALL na inkluzi je významný.


Podrobné informace o projektu jsou na samostatných stránkách projektu www.on-call.eu

Tento projekt je realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah publikací či sdělení odpovídá výlučně autor. Publikace či sdělení nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.